Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Vuokratyö

Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan työhön. Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan valvonnassa ja työnjohdon alaisuudessa. Työskentely tapahtuu yleensä työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja maksaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei työntekijälle itselleen. Työntekijä saa palkkaa omalta työnantajaltaan.

Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Esimerkiksi työsuojelusta huolehtimisvastuu siirtyy työntekijän vastaanottavalle työnantajalle.

Muita käsitteitä:
Next Prev