Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on maksettava palkkaa sovitun perusteen mukaan. Palkka tulee maksaa sovitun palkanmaksukauden lopussa vähintään kerran kuukaudessa. Työnantajan tulee maksaa kaikki palkkasaatavat työntekijälle heti työsuhteen päätyttyä. Mikäli palkanmaksu tällöin viivästyy, on työntekijällä oikeus ns. odotusajan palkkaan.

Työnantajan on lisäksi järjestettävä työolosuhteet turvallisiksi. Työsuojeluvelvollisuus koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työturvallisuudesta voivat olla osaltaan vastuussa myös työyhteisön ulkopuoliset toimijat, kuten työssä käytettävien koneiden, laitteiden, kemikaalien valmistajat ja toimittajat sekä työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijat.

Työnantajan on myös puututtava käytössä olevin keinoin työpaikalla esiintyvään työpaikkakiusaamiseen. Työpaikkakiusaaminen ja muu häirintä ei ole koskaan hyväksyttävää ja siihen tulisi puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Lisäksi työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti. Ks. tarkemmin syrjintäkielto

Muita käsitteitä:
Next Prev